فضای سبز حیاط

پروژه ماهان

1 / 6
پروژه ماهان style=
2 / 6
3 / 6
پروژه ماهان style=

پروژه ماهان
پروژه ماهان
پروژه ماهان

پروژه ماهان

واقع در دانشجو دارای حدود ۲۰۰ متر مربع حیاط است که بیشتر ان را فضای سبز از انواع درختچه های خاص از قبیل پالم لاتانیا ، زیتون پَم پَم ، انواع درختچه های همیشه سبزاجرا اشده است .

روش آبیاری این ویلا به صورت Dripper   انجام میگیرد

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید