حیاط جناب آهی

واقع در دانشجو دارای حدود ۲۰۰ متر مربع حیاط است که بیشتر ان را فضای سبز از انواع درختچه های خاص از قبیل پالم لاتانیا ، زیتون پَم پَم ، انواع درختچه های همیشه سبزاجرا اشده است .

روش آبیاری این ویلا به صورت Dripper   انجام میگیرد

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید