ویلای جناب آبیکار

پروژه ویلایی واقع در خادر شاندیز به مساحت 3000 متر با سبک کامال مدرن طراحی و اجرا شده است . این پروژه دارای 1500 متر چمن فرش و حدود ۶۰۰ متر فضای سبز که به صورت متراکم و تپه ماهور به شبک انگلیسی اجراشده است . انواع گونه های پوششی و درختان و درختچه های همیشه سبز و ترکیبی از سنگ آتشفشان تنوع رنگ ی خارق العاده ای را به منظره داده است . با استفاده از گراویه و نوار جداکننده جزیره ها ایجاد شده را از چمن تفکیک کرده ایم. استفاده از خیزران ب ای دیوار سبز در محیط زمین بازی و در ضلع شمالی این ویال از کاج سدروس به عنوان دیوار سبز استفاده شده است . روش آبیاری این ویال تمام اتوماتیک و از نازل های PGJ و PS و میکروجت استفاده شده است .

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید