فضای سبز ویلا

پروژه سپهر

1 / 6
پروژه سپهر style=
2 / 6
3 / 6
پروژه سپهر style=

پروژه سپهر
پروژه سپهر
پروژه سپهر

پروژه سپهر

این ویلا به مساحت 2500 متر در مجتمع گلستان سه راه فردوسی احدث شده است . سبک این ویلا کاملا مدرن میباشد . در محوطه ویلا چمن از گونه های گیاهی به وسیله دیوایدر ( نوار جداکننده ) جداسازی شده است که حاصل به وجود آمدن جزیره های  چشم نواز است.

ضلع های شرقی و غربی این ویلا چنار های روتبالی 10 ساله کاشته شده است که شدت تابش نور خورشید را کاهش دهد. در ضلع جنوبی دیوار سبز چشم نوازی توسط کاج سدروس زیبایی این ویلا را چندین برابر کرده است . در ضلع شمالی به علت نداشتن آفتاب از گونه سایه دوست سرو تویا استفاده شده است . داخل جزیره های دل انگیز این ویلا از گونه های شاخصی چون : فتونیا – نوئل آبی – آبیس – لگسترون – کامیس نوکدار استفاده شده است که به زیبایی جزیره ها افزوده است .

در نقطه کانونی چمن از ژونی پروسی که به سبک نیواکی هرس شده استفاده است . هم چنین از گونه های پوششی : آنوترا – افسنطین – بومادران – مریم گلی – فستوکا – فستوکا – سراستیوم استفاده شده است .

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید