فضای سبز ویلا

ویلا جناب جعفری

1 / 6
ویلا جناب جعفری style=
2 / 6
3 / 6
ویلا جناب جعفری style=

ویلا جناب جعفری
ویلا جناب جعفری
ویلا جناب جعفری

ویلا جناب جعفری

افزودن متنویلا به مساحت ۳۵۰۰ متر که دارای حدود ۲۰۰۰ متر چمن فرش میباشد . دارتی جزیره 
های متعدد و گونه های خاص و همیشه سبز و ترکیب سنگ آتشفشان با انواع گونه های 
پوششی دو میدان بزرگ در وسط چمن فرش زیالیی منحصر به فردی را به فضای ویال 
افزوده است که با استفاده از گونه های همیشه سبز با رنگ بندی مختلف زیبایی خیره 
کننده را ایجاد کرده است .از ترکیب درخت توت ژاپنی و سرو نقره ای در اطراف دیوار 
های باغ استفاده شده است. استفاده از اقاقیا پیوندی و کاج توپی در مسیر اصلی ویال 
مسیری با شکوه را نمایش میدهد. 
روش آبیاری با استفاده از نازل Springer میباشد.

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید