پروژه افرا

1 / 6
پروژه افرا style=
2 / 6
3 / 6
پروژه افرا style=

پروژه افرا
پروژه افرا
پروژه افرا

پروژه افرا

برج افرا ؛ محوطه ای به مساحت حدود ۳۰۰۰ متر با بیس اصلی چمن فرش که در بخش های انتهایی به صورت خطی باغچه های متراکم جدا شده است که جشم انداز خارق العاده ای به محوطه داده است. اجرای چمن به صورت تپه ماهور بوده و در مسیر راه ها از پرچین ُرز ماری استفاده شده است. درختان نارون به صورت خطی ترکیب با سرو نقره ای در اطراف محوطه کاشته شده است.

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید