رستوران پدیده آبکوه

1 / 6
رستوران پدیده آبکوه style=
2 / 6
3 / 6
رستوران پدیده آبکوه style=

رستوران پدیده آبکوه
رستوران پدیده آبکوه
رستوران پدیده آبکوه

رستوران پدیده آبکوه

رستوران پدیده آبکوه؛ مجموعه رستوران های پدیده شاندیز ازجمله ؛ پدیده آبکوه ، واقع در خیابان آبکوه به مساحت ۲۵۰۰ متر فضای باز که بیس اصلی آن چمن مصنوعی است و دورتادور آن ترکیبی از گونه های همیشه سبز با سنگ های آتشفشانی میباشد . دیوارهای سبز خیزران در چندین قسمت این مجموعه زیبایی چشم نوازی را خلق نموده است.

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید