فضای سبز ویلا

مجموعه ویلایی فانوس

1 / 6
مجموعه ویلایی فانوس style=
2 / 6
3 / 6
مجموعه ویلایی فانوس style=

مجموعه ویلایی فانوس
مجموعه ویلایی فانوس
مجموعه ویلایی فانوس

مجموعه ویلایی فانوس

مجموعه ویالیی فانوس کیلومتر ۴ جاده سنتو است . روستای امینیه که دارای ۱۰ ویالی ۱۰۰۰ متری به سبک مدرن و با نقشه ای کامال اروپایی اجرا شده است . دارای ۲۰۰ متر چمن اسپرت ، باچه اختصاصی درختان میوه و جریره های تفکیک شده با نوار جداکننده و با تنوع باالی گونه های پوششی درختان و درختچه های همیشه سبز که دورتادور ان را درختان چنار محصور کرده است ودر وسط باغ ، طرح باغ صخره ای با سنگ های آتشفشانی اجرا شده است . استفاده از زرشک مینیاتور به منظور جداکردن جزیره گل و گیاه از بستر چمن ، رنگ خیره کننده ای به محیط افزوده است . روش آبیاری کامال اتوماتیک میباشد و از نازل های PS استفاده شده است.

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید