فضای سبز ویلا

ویلای جناب عامل

1 / 6
ویلای جناب عامل style=
2 / 6
3 / 6
ویلای جناب عامل style=

ویلای جناب عامل
ویلای جناب عامل
ویلای جناب عامل

ویلای جناب عامل

اجرای ویالی جنتب آقای عامل ، گزارشگر عزیز کشتی واقع در یاسر ناصر طرقبه دارای ۶۰۰ متر فضای سبز که در سال ۱۳۹۷ اجرا شده است . با توجه به آب و هوای سرد و کوهستانی بودن منطقه تمامی گونه ها مقاوم به سرما و مناسب منطقه میباشد . روش آبیاری به صورت Dripper انجام شده است .

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید