طراحی و اجرای سیستم های آبیاری

طراحی و اجرای سیستم های آبیاری

یکی دیگر از بخشهای مرتبط با احداث فضای سبز طراحی و اجرای سیستم های آبیاری با توجه به طراحی نهایی و نوع پوشش گیاهی می باشد.

پس از طراحی فضای سبز تیم ما اقدام به طراحی سیستم آبیاری باتوجه به جانمایی گونه ها و بستر می کند. انواع سیستم آبیاری به شرح زیر می باشد:

1- لوله و دریپر: سیستم آبیاری در فلاور باکسها و باغچه های مسطح بصورت تقسیم مجموعه ای از لوله های سایز 16، 20 و نصب دریپر برروی آن و فیکس کردن لوله ها به روی سطح می باشد.

تعداد دریپر و تقسیمات لوله ها باتوجه به حجم کاشت، متغیر است

طراحی و اجرای سیستم های آبیاری

2- سیستم آبیاری بابلر ( مخفی شونده): با استفاده از نازلهای PS ، PGJ، PGP هانتر امریکا انجام می پذیرد که بیشتر برای سطوح چمن فرش و یا مجموعه گیاهان پوششی مورد استفاده قرار می گیرد. نوع نازلها با توجه به نیاز شعاع پاشش از 3 متر تا 50 متر متغیر است و می بایست طراحی تخصصی در این امر انجام پذیرد تا تمامی سطوح را پوشش دهد

3- استفاده از میکروجت ها با شعاع پاشش 1 متر: برای سطوح شیبدار و تپه ها که دارای انواع پوشش گیاهی می باشد؛ مورد استفاده قرار می گیرد.

این نازل ها با پودر کردن آب، باعث جذب بیشتر در مناطق با شیب زیاد می شود .

طراحی و اجرای سیستم های آبیاری

4- مسئله مهم در احداث سیستم های آبیاری انتخاب دقیق سایزینگ لوله های خروجی از موتوخانه می باشد.تا فشار یکنواختی را به تمامی نازل ها برساند. سیستم پمپاژ و متعلقات آن و کنترلر ها نیز میبایست بصورت دقیق محاسبه و اجرا گردد.

به وسیله کنترلر ها امکان زمانبندی آبیاری و دفعات آبیاری بهمراه حجم آن با توجه به دستور کارشناس انجام می شود.

طراحی و اجرای سیستم های آبیاری