طراحی و اجرای انواع چمن

طراحی و اجرای انواع چمن

اجرای چمن از حساس ترین فعالیتهای فضای سبز می باشد و آخرین مرحله محوطه سازی محسوب میگردد. مراحل کاشت چمن در تمامی سطوح فضای سبز به شرح زیر است:

1- بستر سازی که براساس طرح اولیه با خاک زراعی که دربرخی قسمتها بصورت مسطح و در برخی بخشها بصورت تپه ماهور اجرا می شود

2- تقویت و اصلاح خاک در بخش سطحی که با انواع کودهای دامی و نهاده های اصلاح کننده خاک صورت می گیرد.

3- تسطیح و رگلاژ بستر به منظور حذف اجسام بزرگ درون خاک مانند سنگ و کلوخه های بزرگ و تکه های بزرگ کود، انجام می شود

طراحی و اجرای انواع چمن

4- غلطک زنی و کوبیدن خاک به منظور جلوگیری از نشست های ناشی از آب دهی چمن

5- بذر پاشی سطوح آماده شده بصورت کاملا یکنواخت توسط نیروی متخصص

6- کوبیدن مجدد سطح بذر پاشی شده به منظور جلوگیری از جابه جایی بذر

طراحی و اجرای انواع چمن

7- مالچ پاشی بر روی بذر که نوع و قطر آن بسته به فصل متغییر است ( در فصل گرم استفاده از کود اسبی و در فصول سرد کود دامی )

8- آبیاری منظم با توجه به دما و دستور کارشناس.

طراحی و اجرای انواع چمن