ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

ورمی کمپوست

۱۴۰۱/۱۲/۰۲

مجموعه‌ فضولات کرم به‌ همراه مواد آلی تجزیه‌ شده و نیز اجساد کرم هاست که برای گیاه ارزش غذایی فراوانی دارد...

ادامه مطلب...

کود های شیمیایی

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

گیاهان مواد غذایی خود را توسط ریشه از خاک جذب میکنند که این منابع غذایی عبارتند از کودهای شمیایی و کود های ارگانیک ...

ادامه مطلب...

پروژه رویایی خود را با ما بسازید