ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

طراحی محوطه و فضای سبز رستوران پدیده آبکوه

1 / 6
طراحی گلکاری باغچه
2 / 6
طراحی گلکاری باغچه
3 / 6
طراحی گلکاری باغچه

طراحی محوطه و فضای سبز رستوران پدیده آبکوه
طراحی محوطه و فضای سبز رستوران پدیده آبکوه
طراحی محوطه و فضای سبز رستوران پدیده آبکوه

طراحی محوطه و فضای سبز رستوران پدیده آبکوه

رستوران پدیده آبکوه از نمونه کارهای طراحی فضای سبز در مشهد می باشد. مجموعه رستوران های پدیده شاندیز ازجمله ؛ پدیده آبکوه ، واقع در خیابان آبکوه به مساحت ۲۵۰۰ متر فضای باز که بیس اصلی آن چمن مصنوعی است که توسط خدمات طراحی چمن در مشهد انجام شده است و دورتادور آن ترکیبی از گونه های همیشه سبز با سنگ های آتشفشانی میباشد . دیوارهای سبز خیزران در چندین قسمت این مجموعه زیبایی چشم نوازی را خلق نموده است.

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید