ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

پروژه فضای سبز آوا

1 / 6
پروژه طراحی فضای سبز ویلا
2 / 6
پروژه طراحی فضای سبز ویلا
3 / 6
پروژه طراحی فضای سبز ویلا
4 / 6
پروژه طراحی فضای سبز ویلا

پروژه فضای سبز آوا
پروژه فضای سبز آوا
پروژه فضای سبز آوا
پروژه فضای سبز آوا

پروژه فضای سبز آوا

طراحی فضای سبز ویلا جناب آجیلچی واقع در شاهنامه به مساحت 5 هزار متر مربع به سبک کلاسیک احداث شده است. این ویلا دارای 3 هزار متر فضای سبز می باشد که به سه قسمت : باغ میوه ، باغ ژاپنی و باغ انگلیسی تفکیک شده است.

اطراف این باغ با چنارهای 8 ساله به صورت روتبال کشت شده است که به قدمت این ویلا افزوده است. همچنین دارای 1000 متر چمن اسپرت می باشد که توسط هالترهای مخفی شونده آبیاری می شوند. گونه های کاشته شده با توجه به موقعیت نور خورشید ، تماما آفتاب دوست هستند.

در قسمت باغ ژاپنی برکه و آبشار بزرگ صخره ای زیبایی به چشم می خورد که با سنگ طبیعی و سیمان ساخته شده است.

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید