فضای سبز ویلا

ویلای جناب ایزدی

1 / 6
ویلای جناب ایزدی style=
2 / 6
3 / 6
ویلای جناب ایزدی style=

ویلای جناب ایزدی
ویلای جناب ایزدی
ویلای جناب ایزدی

ویلای جناب ایزدی

ویلای جناب ایزدی واقع در امام رضا شاندیز به مساحت ۱۰۰۰ متر میباشد . اجرای باغچه در ضلع سمت چپ ویلا با استفاده از گونه های سایه دوست و در کنار دیوار استفاده از چنارهای روت بال شده ۱۰ ساله از ویژگی های بارز این ویلا است . استفاده ز دیوار سبز خیزران در دیوار پشتی و استفاده از زیتون پَم پَم درون باغچه ای میباشد که با معماری خاصی در وسط پذیرایی نمایان است .

روش آبیاری به صورت دستی انجام میگیرد .

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید