پروژه پدیده شاندیز مشهد

1 / 6
پروژه پدیده شاندیز مشهد style=
2 / 6
3 / 6
پروژه پدیده شاندیز مشهد style=

پروژه پدیده شاندیز مشهد
پروژه پدیده شاندیز مشهد
پروژه پدیده شاندیز مشهد

پروژه پدیده شاندیز مشهد

پدیده شاندیز؛ فضای سبز این پروژه از سال ۱۳۹۵ به شرکت فراتیماس داده شد و با توجه به وضعیت ِن فضای سبز این نابساما مجموعه از همان سال شروع به بازطراحی و باز کاشت شد و تا سال ۱۴۰۰ به اوج زیبایی خود رسید .این مجموعه دارای ۲ هکتار فضای سبز با تنوع بیش از ۳۰۰ گونه خاص میباشد که ۸ هزار مترمربع از این مجموعه چمن فرش میباشد .این مجموعه دارای یکی از بهترین و زیباترین باغ های ژاپنی میباشد . به مساحت ۲۰۰ متر مربع از این مجموعه فضای سبز ژاپنی و نیواکی گاردن به همراه آالچیق ژاپنی و ترکیب صخره و آبشار های چشم نواز به چشم میخورد. دارای ۳ مخزن به حجم ۳۰۰ متر مکعب میباشد که آب را به سیستم تحت فشار انتقال میدهد.

◄◄◄◄◄◄  پروژه رویایی خود را با ما بسازید  ►►►►►►

◄◄◄◄◄◄  پروژه رویایی خود را با ما بسازید  ►►►►►►

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید