فضای سبز ویلا

ویلا جناب بوستانی

1 / 6
ویلا جناب بوستانی style=
2 / 6
3 / 6
ویلا جناب بوستانی style=

ویلا جناب بوستانی
ویلا جناب بوستانی
ویلا جناب بوستانی

ویلا جناب بوستانی

ویال جناب آقای بوستانی واقع در طرقبه به مساحت حدود ۲۰۰۰ متر مربع به علت وجود درختان بزرگ چنار و پالونیا و سایه اندازی ان روی سزوح فضای سبز تمامی گونه ها سایه دوست و همیشه سبز انتخاب شده است . در قسمت انتهایی ویال ترکیب چمن اسپرت و ایجاد باغ صخره ای چشم انداز زیبایی را خلق کرده است . استفاده از دیوار سبز خیزران به منظور ایجاد دیوار بین باغ مجاور محیطی همیشه سبز به ویال افزوده است . سیستم آبیاری تحت فشار و نازل های PS در این باغ ویال تعبیه شده است .

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید