ویلا جناب بوستانی

ویال جناب آقای بوستانی واقع در طرقبه به مساحت حدود ۲۰۰۰ متر مربع به علت وجود درختان بزرگ چنار و پالونیا و سایه اندازی ان روی سزوح فضای سبز تمامی گونه ها سایه دوست و همیشه سبز انتخاب شده است . در قسمت انتهایی ویال ترکیب چمن اسپرت و ایجاد باغ صخره ای چشم انداز زیبایی را خلق کرده است . استفاده از دیوار سبز خیزران به منظور ایجاد دیوار بین باغ مجاور محیطی همیشه سبز به ویال افزوده است . سیستم آبیاری تحت فشار و نازل های PS در این باغ ویال تعبیه شده است .

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید