ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

 قارچ Rhizosphaera
خسارات فضای سبز

قارچ Rhizosphaera

این قارچ در فصل بهار که اختلاف دمای شبانه روز زیاد است مشاهده می‌شود و سبب سوزن ریزی کاج می‌شود. برای درمان و پیشگیری از ریزش بیشتر باید از قارچ کش های سیستمیک استفاده کنید. توجه کنید که در صورت مشاهده ی اولین ریزش برگ ها حتما مشکل را شناسایی کرده و هرچه سریعتر اقدام کنید چرا که بعد از ریزش های متعدد دیگر قارچ کش فایده ای ندارد. آبپاشی روی برگ ها در این زمان اصلا توصیه نمی‌شود و حتی به گسترش قارچ کمک خواهد کرد. به نکاتی در رابطه با اولین ریزش برگهای سوزنی توجه کنید :

روش مبارزه :

1. شاخه ی بیمار را بریده و در صورت امکان بسوزانید و از قارچ کش استفاده کنید.

2. از آبپاشی روی شاخ و برگ خودداری کرده و اجازه دهید کاملا خشک شوند.

3. با کوددهی درخت را در مقابل قارچ تقویت کنید.

4. کاج بیمار را از باقی کاج ها دور کنید.