ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

طراحی فضای سبز حیاط خانه ماهان

1 / 6
نمونه طراحی فضای سبز
2 / 6
نمونه طراحی فضای سبز
3 / 6
نمونه طراحی فضای سبز
4 / 6
نمونه طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز حیاط خانه ماهان
طراحی فضای سبز حیاط خانه ماهان
طراحی فضای سبز حیاط خانه ماهان
طراحی فضای سبز حیاط خانه ماهان

طراحی فضای سبز حیاط خانه ماهان

از پروژه های طراحی فضای سبز در مشهد ، واقع در دانشجو دارای حدود ۲۰۰ متر مربع حیاط است که بیشتر ان را فضای سبز از انواع درختچه های خاص از قبیل پالم لاتانیا ، زیتون پَم پَم ، انواع درختچه های همیشه سبز تشکیل داده است. روش طراحی سیستم آبیاری در مشهد برای این ویلا به صورت Dripper انجام می گیرد.

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید