طراحی فضای سبز باغ جناب عامل

طراحی فضای سبز باغ جناب عامل

1 / 6
طراح محوطه ویلا
2 / 6
طراح محوطه ویلا
3 / 6
طراح محوطه ویلا

طراحی فضای سبز باغ جناب عامل
طراحی فضای سبز باغ جناب عامل
طراحی فضای سبز باغ جناب عامل

طراحی فضای سبز باغ جناب عامل

اجرای ویالی جنتب آقای عامل از مجموعه پروژه های فضای سبز ویلا در مشهد ، گزارشگر عزیز کشتی واقع در یاسر ناصر طرقبه دارای ۶۰۰ متر فضای سبز که در سال ۱۳۹۷ اجرا شده است . با توجه به آب و هوای سرد و کوهستانی بودن منطقه تمامی گونه ها مقاوم به سرما و مناسب منطقه میباشد. روش طراحی سیستم آبیاری در مشهد به صورت Dripper انجام شده است .

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید