طراحی محوطه ویلا باغ جناب ایزدی

طراحی محوطه ویلا باغ جناب ایزدی

1 / 6
طراحي حياط ويلا
2 / 6
طراحي حياط ويلا
3 / 6
طراحي حياط ويلا

طراحی محوطه ویلا باغ جناب ایزدی
طراحی محوطه ویلا باغ جناب ایزدی
طراحی محوطه ویلا باغ جناب ایزدی

طراحی محوطه ویلا باغ جناب ایزدی

ویلای جناب ایزدی واقع در امام رضا شاندیز به مساحت ۱۰۰۰ متر بنا شده است. اجرای باغچه در ضلع سمت چپ ویلا با استفاده از گونه های سایه دوست انجام شده است و در کنار دیوارها از چنارهای روت بال شده ۱۰ ساله استفاده شده است که از ویژگی های بارز طراحی فضای سبز این ویلا در مشهد می باشد. استفاده از دیوار سبز خیزران در دیوار پشتی و استفاده از زیتون پَم پَم درون باغچه با معماری خاصی در وسط پذیرایی نمایان است . روش طراحی سیستم آبیاری در مشهد نیز به صورت دستی انجام می گیرد.

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید