ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

اجرای پروژه محوطه سازی باغ آریا

1 / 6
طراحی حیاط باغ
2 / 6
طراحی حیاط باغ
3 / 6
طراحی حیاط باغ
4 / 6
طراحی حیاط باغ
5 / 6
طراحی حیاط باغ
6 / 6
طراحی حیاط باغ

اجرای پروژه محوطه سازی باغ آریا
اجرای پروژه محوطه سازی باغ آریا
اجرای پروژه محوطه سازی باغ آریا
اجرای پروژه محوطه سازی باغ آریا
اجرای پروژه محوطه سازی باغ آریا
اجرای پروژه محوطه سازی باغ آریا

اجرای پروژه محوطه سازی باغ آریا

ویلای جناب منصوری از پروژه های فضای سبز ویلا در مشهد واقع در مجتمع شقایق شاندیز با مساحت ۱۰۰۰ متر و ترکیبی از نمای کلاسیک و مدرن است.‌ بیس اصلی ویلا چمن فرش بوده و در سمت دیوار ها جزیره های گل و گیاه احداث شده که با نوار جداکننده مرزهای آن مشخص شده است. در سمت راست دیوار سبز تویا آمریکایی و در سمت چپ درختان چنار مشاهده میشود .در قسمت ورودی آلاجیق از پالم لاتانیا و چمن فستوکا استفاده شده است ‌. در وسط ویلا سروهای شیراز چشم انداز فوق العاده ای به محوطه بخشیده است. در ضلع جنوبی ویلا درون flower box سمت راست از سبک فرانسوی استفاده شده که درخت سدروس وجه شاخص آن است.

طراحی سیستم آبیاری در مشهد بهن صورت تمام اتوماتیک و در بخش چمن سیستم بابلر با نازل های مخفی شونده و درون flower box  ها از لوله های Dripper  دار استفاده شده است.

 

طراحی حیاط باغ

پروژه های مرتبط

پروژه رویایی خود را با ما بسازید

پروژه رویایی خود را با ما بسازید