ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

هورمون های بازدارنده رشد گیاه

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

یک مهارکننده رشد است و صد برابر نسبت‌ به مهارکننده های طبیعی قوی‌تر است...

ادامه مطلب...

هورمون های محرک رشد گیاه

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

هورمون باعث طولانی کردن سلول‌ها و اندام‌ گیاه می شود و از سرمازدگی به مدت طولانی محافظت می کند...

ادامه مطلب...

پروژه رویایی خود را با ما بسازید